108 osobností

Marek Sýkora

Marek Sýkora

Marek Sýkora

Senior Consultant | Industrial

Marek pôsobí v 108 AGENCY ako konzultant v oddelení priemyselných nehnuteľností. Je zodpovedný za prenájom priemyselných priestorov v lokalite Praha východ a v Moravsko-sliezskom kraji. Marek vyštudoval Dopravnú fakultu na ČVUT a špecializoval sa na projektantskú činnosť a dopravnú obslužnosť veľkých priemyselných, obchodných a rekreačných centier. V rámci štúdia absolvoval niekoľko zahraničných stáží v USA a pracoval napríklad pre firmu JANKA Engineering, kde bol zodpovedný za plánovanie a optimalizáciu výrobných procesov.

Keď Marek práve nepracuje pre 108, venuje sa predovšetkým svojej rodine a už niekoľko rokov hrá beach volejbal.

Čo považuješ za svoj najväčší profesijný úspech v rámci “stoosmičky”?

To, že som už dlhšiu dobu súčasťou skvelého industriálneho tímu.

Späť