108 osobností

Marek Sýkora

Marek Sýkora

Marek Sýkora

Senior Consultant | Industrial

Marek je absolventom Dopravnej fakulty ČVUT v Prahe. Jeho štúdium bolo zamerané na projektantskú činnosť a dopravnú obslužnosť veľkých priemyslových, obchodných a rekreačných centier. Marek v rámci štúdia absolvoval niekoľko zahraničných stáží v USA a pracoval napr. pre firmu JANKA Engineering, kde bol zodpovedný za plánovanie a optimalizáciu výrobných procesov. V 108 AGENCY zaujíma pozíciu konzultanta v oddelení priemyselných nehnuteľností, kde má na starosť kompletnú prevádzku a spravovanie oborového portálu SKLADUJ.cz a prenájom priemyselných priestorov v Moravskosliezskom kraji.

Späť