MAN | 25.000 m2

Priemysel

Branislav Jendek, Managing Director slovenskej pobočky 108 AGENCY zaistil prenájom klientovi MAN v Sihoť Parku Trenčín. Celková prenajatá plocha je 25.000 m2.

Späť