Land development

Neoddeliteľnou súčasťou vzniku nového projektu je vhodný pozemok. Či už je jeho vlastníctvo impulzom k výstavbe alebo naopak posledným chýbajúcim dielom dlhodobo plánovaného projektu, žiadna realizácia sa bez neho nezaobíde. Naši špecialisti s dlhoročnými skúsenosťami sú pripravení asistovať pri vyhľadaní, akvizícii alebo samotnom developmente.  

Industriálna výstavba kladie vysoké nároky na dostupný pozemkový fond. Vyhľadávanie investičných príležitostí, sceľovanie a následná príprava rozvojových území určených ku komerčnej výstavbe, tak predstavuje ďalšiu oblasť, na ktorú sme sa rozhodli zamerať. Naši špecialisti s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti prípravy pozemkov môžu klientom poskytnúť poradenstvo vo všetkých aspektoch súvisiacich s komerčným zhodnotením pozemkov. Spolupracujeme ako s developerskými spoločnosťami, tak aj s koncovými užívateľmi alebo privátnymi investormi.

Rozsah poskytovaných služieb zahŕňa predovšetkým:

  • KOMPLEXNÉ PORADENSTVO MAJITEĽOM POZEMKOV A INVESTOROM
  • PRÍPRAVA ŠTÚDIÍ VYUŽITEĽNOSTI POZEMKU
  • REALIZÁCIA VÝBEROVÝCH KONANÍ NA DODÁVATEĽA PROJEKČNÝCH A INŽINIERSKYCH PRÁC
  • REALIZÁCIA ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU
  • RIADENIE PROJEKČNÝCH A INŽINIERSKYCH PRÁC
  • ZASTUPOVANIE MAJITEĽOV POZEMKOV PRI JEDNANÍ S ÚRADMI
  • ZASTUPOVANIE MAJITEĽOV POZEMKOV PRI ICH PREDAJI KONCOVÝM ÚŽÍVATEĽOM, PRÍPADNE DEVELOPERSKÝM SPOLOČNOSTIAM