KS Klima Service | 21.800 m2

Pozemky Priemysel Investície

Marek Votava, associate v investičnom oddelení 108 AGENCY, zaistil predaj 1.300 m2 kancelárskych priestorov, 15.000 m2 pozemkov a 5.500 m2 priemyselných priestorov spoločnosti KS Klima Service, ktorá prevádzkuje výrobnú a obchodnú činnosť – filtre pre vetranie, vzduchotechniku a klimatizáciu. Spoločnosť teraz využíva plochy v Areáli Evropská Příbram.

Späť