Konzultácie, analýzy

Špecifické štúdie vytvorené na mieru konkrétnym potrebám a požiadavkám klienta. Vychádzame z dlhoročných skúseností spoločnosti, vďaka čomu dokážeme kvalifikovane zhodnotiť rôzne aspekty, súvisiace s procesom rozhodovania v rámci plánovanej transakcie na trhu komerčných nehnuteľností.