Komunikačné stratégie

Jednotlivé projekty vyžadujú individuálny prístup k propagácii. Poradíme so zostavením optimálneho marketingového mixu pre zaistenie čo najvyššieho dosahu pripravovaného projektu, rovnako ako s výberom vhodného štýlu komunikácie v závislosti na charaktere produktu či služby.