Komplexné zastúpenie na transakcii

Klientom, ktorí nemajú chuť tráviť čas celkovým procesom súvisejúcim s investíciou či desinvestíciou nehnuteľnosti, radi poskytneme komplexné poradenské služby na kľúč tak, aby bola zaištená ich pravidelná informovanosť o procese pri súčasnom minime starostí s jednotlivými krokmi od vytvorenia stratégie, cez jednanie s protistranou, až po právne aspekty transakcie.