Kapacitné štúdie

Optimálne zvolené riešenie vnútorných dispozícií zaistí nielen zodpovedajúcu efektivitu využitia kancelárských priestorov, ale tiež dokáže eliminovať prípadné negatívne vplyvy nekoncepčného prístupu k fit-outu priestoru. Vhodne navrhnuté zóny prispievajú k dobrému pocitu a majú priamy vplyv na pracovnú pohodu zamestnancov.