Kancelárie

V druhom kvartáli 2020 dosiahla celková ponuka kancelárskych priestorov v Bratislave vyše 1,89 milióna m2. Pandémia covid-19 spôsobila spomalenie leasing aktivity na trhu a väčšie firmy uprednostňujú renegociáciu nájomného kontraktu pred sťahovaním. Očakáva sa narastajúci trend v budovaní flexi-floor priestorov a expanzia centier servisovaných kancelárií.

Vo výstavbe zostáva v Bratislave približne 95.500 m2 moderných kancelárskych priestorov. Z celkovej ponuky kancelárskych budov má viac ako 30 % buď certifikáciu LEED alebo BREEAM.

V Bratislave zároveň pozorujeme neustály vývoj zóny BCD (“Business City District”), ktorú najvýraznejšie ovplyvňuje developer HB Reavis. Nový development v danej oblasti má za následok zmenu cenovej mapy Bratislavy, čo znamená, že ceny prenájmov v nových kancelárskych projektoch v širsom centre dosahujú priemerne úroveň 17 EUR/m2.