108 osobností

Jan Hospodář

Jan Hospodář

Jan Hospodář

Managing Partner | Investment Agency
Jan sa v odbore realitných investícií a predajov pohybuje viac ako 15 rokov. Bohaté skúsenosti získal počas svojho pôsobenia v oddelení akvizícií v spoločnosti LIDL a Ahold. Znalosti v tomto odbore ďalej rozvíjal v medzinárodnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE, kde pôsobil 8 rokov na pozícii vedúceho oddelenia predajov a akvizícií.

Vo svojej súčasnej praxi sa Jan zameriava na oblasť priemyselných, kancelárskych a retailových nehnuteľností, prípravu nových priemyselných zón a realizuje predaj brownfield lokalít. Je managing partner investičnej platformy 108 Investment Advisory, sesterskej spoločnosti 108 AGENCY. Jeho investičný tím realizuje okolo 4-6 realitných transakcií ročne v celkovom objeme 80-120 mil. EUR, jeho oddelenie industriálneho land developmentu aktuálne kontroluje viac ako 950.00m2 pozemkov na prípravu priemyselných zón. Jan pripravuje na co-developerskej bázi 8 retailových projektov v ČR - celkom 55.000 m2 plánovaných retailových plôch. Medzi jeho klientov patria významné spoločnosti ako Panattoni, CTP, Prologis, J&T, UBM, Penta, DRFG, JRD a Fuertes Development.

Jan vyštudoval European Polytechnical Institute Sleigo, odbor Ekonomika a zahraničný obchod. Svoj voľný čas rád trávi s rodinou, pri golfe a rybárčení.

 

 

Späť