Investičný tím

Nehnuteľnosti boli vždy spoľahlivým a obľúbeným prostriedkom zhodnocovania peňazí. Zoznámime vás s investičnými príležitosťami na realitnom trhu a pomôžeme v priebehu celého procesu transakcie od ocenenia cez stanovenie rizík až po uzavretie kúpnej zmluvy. Našou špecializáciou sú pozemky a výnosové nehnuteľnosti, ale ponúkame aj možnosť akvizície vhodného pozemku s už pripraveným developerským projektom. Zameriavame sa na trh s nehnuteľnosťami v Česku a na Slovensku s presahom do celej strednej Európy. V investičnom tíme poskytujeme najmä tieto služby:

● Poradenstvo pri nákupe alebo predaji nehnuteľností, predaj a spätný prenájom nehnuteľnosti
● Odborné posudky, prieskum trhu, ocenenie nehnuteľností
● Pozemkový development, predaj pozemkov