Identita projektu

Atraktívna prezentácia projektu zaistí potrebnú publicitu a osloví široké spektrum potenciálnych záujemcov. Máme skúsenosti s prípravou ucelenej koncepcie identity ako pri existujúcich, tak pripravovaných projektov.