Helicar | 4.576 m2

Priemysel

Martin Šumera, vedúci priemyselného oddelenia, zaobstaral vyše 4.500 m2 priemyselných plôch pre prepravnú spoločnosť Helicar v Prologis Park Prague D1 East Jažloviciach.

Späť