GGT | 5.650 m2

Priemysel

Sprostredkovanie prenájmu pre spoločnosť GGT v Panattoni Parku Košice zabezpečil konateľ spoločnosti 108 AGENCY Branislav Jendek. Spoločnosť využíva 5.650 m2 industriálnych priestorov.

Späť