FHB Group | 4.500 m2

Priemysel

O prenájom skladových priestorov nášmu dlhoročnému klientovi FHB Group v Prologis Parku Bratislava sa postaral Branislav Jendek, Managing Director slovenskej pobočky 108 AGENCY. Celková prenajatá plocha je 4.500 m2.

Späť