Feasibility Study

Analýza investičného zámeru vo forme štúdie prevediteľnosti poskytne dôkladné podklady zamerané na efektívnosť, predpoveď stability zámeru v rámci komerčného prostredia a celkové zhodnotenie predpokladov úspešnosti projektu.