FAST | 29.566 m2

Priemysel

Prenájom 4.500 m2 a 4.800 m2 industriálnych priestorov spoločne so 166 m2 kancelárií v SegroLogistics Park Prague zaistil vedúci priemyselného oddelenia 108 AGENCY, Martin Šumera. Pre FAST, obchodnú spoločnosť zameranú na veľkoobchodný predaj, tiež sprostredkoval predĺženie nájomnej zmluvy na 20.100 m2.

Späť