ESA logistika | 5.433 m2

Priemysel

Prejednanie nájomnej zmluvy pre renomovaného poskytovateľa komplexných logistických služieb ESU logistiku zaobstarala Jana Slavíková z priemyselného oddelenia 108 AGENCY. Spoločnosť operuje na 5210 m2 a využíva tiež viac ako 200 m2 kancelárskych priestorov v CTPark Brno.

Späť