12máj2022

EASTLOG

Priemysel Účasť 108 agency

Kongres EASTLOG je najväčšia logistická udalosť v Českej republike, ktorá tematicky pokrýva celý odbor logistiky a súčasne reflektuje najnovšie trendy. Kongres tiež obsahuje časti podporujúce networkingový rozmer podujatia.

Cieľom je inšpirovať a informovať logistické profesionálov o aktuálnom dianí v odbore, a zároveň im poskytnúť priestor pre zdieľanie názorov a nadviazanie nových obchodných kontaktov.

Program kongresu EASTLOG je unikátny tým, že ako jediná akcia ponúka špecializované workshopy na aktuálne témy, ktorá hýbu svetom logistiky: DIGILOG, HRLOG, RETAILOG a GREENLOG.

Viac informácií na stránkach akcie: https://www.eastlog.cz/

Späť