Due Diligence

Dôkladné preverenie všetkých náležitých aspektov súvisejúcich s plánovanou investičnou transakciou, slúží predovšetkým k hĺbkovej kontrole investičných predpokladov, identifikácii a vyhodnoteniu prípadných rizík.