DSV (PANALPINA) | 21.000 m2

Priemysel

V nadväznosti na dokončenie prvej fázy novej výstavby v Panattoni Park Prague Airport II sa teraz pripravuje rozšírenie nedávno dokončenej logistické haly o ďalších 21.000 m2 pre švajčiarsku spoločnosť Panalpina. Nové priestory budú slúžiť ako sklad pre viac užívateľov zameraný na prekladanie tovaru pre cestnú a leteckú dopravu. Prevažná časť haly bude potom využívaná medzinárodným automotive dodávateľom MAHLE pre logistiku automobilových komponentov a umožní ich distribúciu metódou Just-in-time do výrobných závodov vo východnej Európe a Nemecku. Výstavba sa začala v týchto dňoch a mala by byť dokončená vo februári budúceho roka. Hala bude spĺňať ekologický štandard BREEAM 2016 Very Good.

„Keď sme sa vlani nasťahovali do existujúcej budovy, veľmi rýchlo sme zistili, že miesto má vďaka skvelej dopravnej infraštruktúre a napojenie na medzinárodné letisko ešte väčší potenciál, než sme očakávali. Preto sme sa teraz rozhodli vybudovať tu priamo hlavný logistický uzol pre zásobovanie výroby spoločnosti MAHLE vo východnej Európe a Nemecku,“ povedal Robert Sgariboldi, riaditeľ spoločnosti Panalpina pre Českú republiku a Slovensko.

„Metóda Just-in-time zaisťuje distribúciu komponentov tak, aby boli k dispozícii presne vo chvíli, kedy majú byť použité vo výrobnom procese. Nejde len o úsporu dopravných a skladovacích nákladov, ale aj o minimalizáciu skladovacie plochy a šetrný prístup maximálne využívajúci existujúce prepravnej kapacity. Metóda však zároveň kladie veľmi vysoké nároky na absolútne presnú koordináciu všetkých súvisiacich procesov a tokov. Túto zákazku preto berieme ako veľkú výzvu a tešíme sa, že využijeme bohaté skúsenosti z výstavby ostatných distribučných centier,“ uviedol Pavel Sovička, generálny riaditeľ spoločnosti Panattoni Europe pre Českú a Slovenskú republiku.

Existujúce priestory spoločnosti Panalpina v rámci Panattoni Parku Prague Airport II zahŕňajú 6.700 m2. Panattoni Park Prague Airport II sa nachádza neďaleko obce Pavlov na Kladensku v blízkosti pražského letiska a exitu 7 rýchlostné cesty D6 na Karlovy Vary. V súčasnosti tu vrcholí stavebný boom. Počas pouhých 3 rokov tu vyrástlo 75.000 m2 priemyselných budov a ďalších 45.000 m2 je vo výstavbe.

Späť