DSV | 5.000 m2

Priemysel

Krátkodobý podnájom 5.000 m2 skladových plôch v Panattoni Park Prague Airport II v Pavlově u spoločnosti Huajie zaistilo industriálne oddelenie 108 AGENCY. Priestory využíva spoločnosť DSV, ktorá zaisťuje cestnú, námornú a leteckú prepravu a logistické služby v Českej republike.

Späť