Dobranov | 90.000 m2

Pozemky Investície

108 Investment Advisory poskytla poradenstvo pri príprave novej priemyselnej zóny v Českej Lípe Dobranov lokálnemu land developerovi. Poskytli sme mu komplexné poradenstvo v oblasti velkosti vhodných hál pre tento región, ich osadenie. Spoločne sme pripravili zákres haly na pripravenom pozemku. S týmto zákresom sme pripravili naše investičné memorandum a oslovili veľkých koncových užívateľov z regiónu a všetky aktívne priemyselné developeri. Z jednotlivých prijatých ponúk bola pre lokálneho partnera najzaujímavejšie ponuka developerskej spoločnosti CTP, s ktorou spoločne vstúpili do zmluvnej dohody predaja pozemkov po získaní právoplatného územného rozhodnutia pre projekt podľa požiadaviek CTP. Naše komplexné poradenstvo od začiatku do samotného predaja pozemku po získaní právoplatného územného rozhodnutia trvalo 32 mesiacov.

Späť