Delia Potraviny | 2.462 m2

Priemysel

Jakub Velko, konzultant z industriálneho tímu slovenskej pobočky 108 AGENCY zaistil prenájom klientovi Delia Potraviny v Presskame – Devínska Nová Ves. Celková prenajatá plocha je 2.462 m2.

Späť