Dan Šobotník

Dan Šobotník

Analyst

Dan je absolventom Národohospodárskej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Prvé pracovné skúsenosti získal behom štúdia v rámci vlastných projektov, kde pôsobil v oblasti on-line obchodu. Ovláda plynule anglický jazyk a medzi jeho záujmy patrí architektúra a dizajn, cestovanie a šport.

Dan Šobotník v spoločnosti dopĺňa existujúci analytický tím, kde má na starosti zber a analýzu dát z trhu priemyselných nehnuteľností v Českej a Slovenskej republike. Jeho hlavnou úlohou je príprava reportov a prezentácií o vývoji trhu. Dan je rovnako súčasťou marketingového tímu, kde zodpovedá predovšetkým za komunikáciu s verejnosťou.

Späť