CTP Invest | 30.000 m2

Pozemky Investície

Investičné oddelenie sprostredkovalo na strane kupca 30.000 m2 pozemkov pre spoločnosť CTP Invest v projekte CTP Dobranov fáza 2 v Českej Lípe.

Späť