CERVA | 9.357 m2

Branislav Jendek, Managing Director zo slovenskej pobočky 108 AGENCY zabezpečil prenájom spoločnosti CERVA v Prologis Parku Bratislava. Klient využíva 9.357 m2 industriálnych priestorov.

Späť