11október2022

CEE Automotive Supply Chain 2022

Priemysel Účasť 108 agency

Najväčší Automotive Matchmaking v Českej a Slovenskej republike vytvorený s cieľom poskytnúť široký záber popredných odborníkov a zainteresovaných strán automobilového regiónu CEE so zameraním na krajiny V4 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) a Rakúsko. Podujatie ponúka jedinečnú príležitosť posilniť svoju pozíciu v regióne.

Kľúčové organizácie slovenského a českého automobilového priemyslu pozývajú svojich členov a všetkých európskych hráčov automobilového priemyslu, aby sa zapojili do CEE Automotive Supply Chain 2022, piateho ročníka konferenčného, ​​výstavného a B2B sprostredkovateľského podujatia organizovaného striedavo na Slovensku a v Českej republike.

Toto podujatie spája konferenčný a networkingový večer v prvý deň a B2B stretnutia v druhý deň a ponúka zmluvné príležitosti pre automobilových profesionálov, ktorí hľadajú partnerov v regióne strednej a východnej Európy.

Dejiskom podujatia je Hotel Holiday Inn v Žiline a bude sa konať v dňoch 11.–12. 10. 2022.

Späť