Bohemia Cargo | 3.828 m2

Priemysel

Podnájom pre spoločnosť Bohemia Cargo, ktorá patrí medzi popredných poskytovateľov logistických služieb, zaistil vedúci priemyselného oddelenia Martin Šumera. Spoločnosť využíva 3.800 m2 industriálnych priestorov.

Späť