Author | 1.800 m2

Priemysel

Martin Šumera z industriálneho oddelenia 108 AGENCY v spolupráci s developerom Prologis zaistil predĺženie nájomnej zmluvy pre Author v Rudnej u Prahy. Author naďalej využíva 1.800 m2 priemyselných priestorov.

Späť