Administratívna správa

Pravidelná komunikácia s nájomcami, vrátane správy nájomných zmlúv a dodatkov. Součásťou rozsahu tejto služby môže byť tiež napríklad správa bankovných garancií, budgeting či reporting podľa požadaviek vlastníka.