2022/Q4 REPORT TRHU INDUSTRIÁLNYCH NEHNUTEĽNOSTÍ –⁠ SLOVENSKO

Podľa výsledkov 4. štvrťroku 2022 sa firmy na Slovensku aj v Čechách musia vysporiadať so skokovou indexáciou nájmov, nižšou spotrebou zákazníkov, rastom servisných poplatkov a samozrejme zvýšenými nákladmi na energie.

Okrem toho sa nájomcom skokovo zvýšili náklady na bankové garancie, kedy nie je neobvyklý 4-7% úrok zo sumy, navyše v kombinácii s prísnejšími požiadavkami developerov na kredibilitu klientov. Úrokové sadzby plánuje postupne zvyšovať aj Európska centrálna banka. V konečnom súčte tak môžu byť industriálne priestory pre časť záujemcov aj existujúcich nájomcov už nedostupné, a to bez ohľadu na lokalitu. 108 AGENCY v Čechách zaznamenala aktívny dopyt po nových prenájmoch či možnostiach relokácie na Slovensko alebo do Poľska, kde stále môžu klienti dosiahnuť výhodnejšie podmienky.

 

 

Premena trhu priemyselných priestorov, ktorý 108 AGENCY predpovedala počas celého druhého polroka minulého roka, nastala. Už v poslednom kvartáli 2022 boli zrejmé snahy o podnájom časti plôch, najmä v priestoroch využívaných subjektmi z oblasti e-commerce. Klesajúca spotreba domácností sa však do neobsadenosti, respektíve väčšieho pohybu nájomcov z tohto segmentu premietne výraznejšie až v ďalších mesiacoch.

 

 

Nájomcovia, ktorí sa rozhodli svoje priestory úplne opustiť, boli flexibilne nahradení inými. Aj preto sa popísaná situácia zatiaľ významne neodrazila v miere neobsadených priestorov – tá sa na prelome roka mierne stúpla z 4,47 % v Q3/22 na 4,85 % v Q4/22.

 

 

Celková plocha prémiových priemyselných priestorov na prenájom dosiahla na konci roka 2022 viac ako 3.704.000 m2.

 

 

V súčasnosti sa stavia celkom 205.170 m2 nových priemyselných plôch a z toho 35 % je v Bratislavskom kraji. Stále platí, že špekulatívne developerské projekty na Slovensku ustupujú a začínajú byť nahradzované vopred podpísanými projektami s klientami. Preto aj najbližší väčší objem voľných jednotiek bude k dispozícii až po dostavbe nových projektov koncom roku 2023. Obsadenie novo dostavaných priestorov bude z pohľadu 108 AGENCY iba otázkou času, pretože aj napriek miernemu rastu neobsadenosti je jej celková úroveň stále nízka a dopyt silný.

 

 

To potvrdzuje aj aktuálna analýza 108 AGENCY: celková lízingová aktivita na Slovensku v 4. štvrťroku 2022 dosiahla viac ako 140.000 m2, pričom čistý take-up predstavoval 102.000 m2.

 

 

„V roku 2022 sme zaznamenali enormné zvýšenie take-upu – až o 72% v porovnaní s rokom 2021. Napriek tomu, že v obidvoch rokoch bolo dokončené približne rovnaké množstvo nových skladových priestorov – takmer 300.000 m2, v roku 2022 pozorujeme práve v dôsledku nájomného boomu zníženie celkovej miery obsadenosti až o 2,30%. Napriek zložitej ekonomickej situácii vo svete a pretrvávajúcej energetickej kríze, sme zatiaľ vo štvrtom kvartáli 2022 nepozorovali spomalenie na trhu industriálnych nehnuteľností,“ dodáva Dominika Ukropcová, Research Analyst v 108 AGENCY Slovensko.

 

 

Popísaná obozretnosť alebo aj defenzívna stratégia sa však zďaleka netýkajú všetkých nájomcov. Je mnoho tých, ktorí nemajú potrebu nevyužívanej plochy podnajímať – napríklad s vidinou skorého oživenia ekonomiky. Signály úspešného prečkania náročnej doby sa objavujú stále častejšie, a to aj zo strany rešpektovaných inštitúcií ako International Monetary Fund (MMF) alebo Goldman Sachs. Najmä vďaka klesajúcim cenám plynu a oživeniu ekonomiky v Číne po prísnom lockdowne v dôsledku epidémie choroby COVID-19.

 

 

V poslednej dobe boli tiež uzavreté nájomné zmluvy reflektujúce zvýšené nájomné, hlavne v odboroch, ktoré naďalej rýchlo rastú. Všeobecne sa ale dá konštatovať, že ak majú nájomcovia možnosť využiť predĺženie, snažia sa udržať podmienky plynúce z existujúcich zmlúv. Platí totiž, že novo uzatvárané zmluvy sú minimálne z finančného hľadiska menej výhodné ako tie staršie.

 

 

Späť