2022/Q2 REPORT TRHU INDUSTRIÁLNYCH NEHNUTEĽNOSTÍ – SLOVENSKO

Druhý štvrťrok roku 2022 nadväzuje na dobré výsledky prvého kvartálu, sú tu však prvé náznaky budúceho ochladenia trhu. Každým mesiac rastúcej inflácie sa premieta aj do cien ťažko dostupných stavebných materiálov. V kombinácii s vysokými úrokovými sadzbami očakávame spomalenie výstavby priemyselných parkov na konci roka. Medzi ďalšie negatívne faktory patria rastúce ceny paliva a energií a znižujúca sa spotreba domácností. Všetky tieto faktory vyústia v zmenu stratégií mnohých spoločností či dokonca v ukončení podnikania. Veľkých nadnárodných firiem sa tento problém týkať nebude, ale aký veľký vplyv bude táto situácia mať na malé a stredné podniky, je stále otázkou.

• Celková plocha moderných priemyselných a logistických priestorov triedy “A” na Slovensku dosiahla v druhom štvrťroku 2022 viac ako 3.459.000 m2.

• Celková lízingová aktivita na Slovensku v 2. štvrťroku 2022 dosiahla viac ako 214.000 m2, pričom čistý take-up predstavoval 148.000 m2. Väčšinu nových prenájmov podpísali výrobné spoločnosti, v tesnom závese z logistickými a e-commerce/retail spoločnosťami.

• Vo výstavbe je 304.976 m2 a z toho 47 % je v Bratislavskom kraji, no stále je dopyt nájomcov po voľných priestoroch vyšší ako ponuka. Neobsadenosť neustále klesá zo 6,34 % v Q1/22 na 5,70 % v Q2/22. Špekulatívne developerské projekty na Slovensku sú na ústupe a nahrádzajú ich vopred podpísané projekty s klientmi.  

• Najväčšou novou transakciou bol prenájom výrobnej spoločnosti SAMSUNG Electronics Slovakia v priestoroch Mountpark Sereď s celkovou prenajatou plochou viac ako 18.500 metrov štvorcových.

• Prime yield je 5,25 %.

Späť