2022/Q1 REPORT TRHU INDUSTRIÁLNYCH NEHNUTEĽNOSTÍ – SLOVENSKO

Prehlbujúce sa rozdiely medzi krajinami viedli k obchodným vojnám a v poslednej dobe k skutočnej vojne a spôsobili chaos na mnohých trhoch. Všetko od jedla cez vzácne kovy po stavebné materiály je stále drahšie a ťažšie zohnať. Exportné a importné procesy sa komplikujú. Skutočným testom odolnosti prejde európsky a slovenský priemyselný trh v priebehu roku 2022. V 1. štvrťroku vykázal slovenský priemyselný trh dobré výsledky a nadviazal na značný úspech minulého roka. Na obzore je však energetická kríza a bude dôležité znižovanie prevádzkových nákladov pre udržanie konkurenčnej výhody. Napríklad implementáciou vysoko efektívnych solárnych panelov a ďalších moderných technológií.

• Celková plocha moderných priemyselných a logistických priestorov triedy “A” na Slovensku dosiahla v prvom štvrťroku 2022 viac ako 3.373.000 m2. Medziročne vzrástla o 17 % a boom výstavby naďalej pokračuje.

• Celková lízingová aktivita na Slovensku v 1. štvrťroku 2022 dosiahla viac ako 153.000 m2, z čoho net take-up predstavoval 125.000 m2. Väčšinu nových prenájmov podpísali logistické spoločnosti, v tesnom závese s e-commerce/retail spoločnosťami.

• V súčasnosti je vo výstavbe 23 budov s celkovou prenajímateľnou plochou takmer 395.710 m2, z toho 39 % sa nachádza v Bratislavskom regióne. Špekulatívne developerské projekty na Slovensku sú na ústupe v dôsledku veľkej neistoty na trhu stavebných materiálov a nahrádzajú ich vopred podpísané projekty s klientmi.

• V Bratislavskom kraji je vo výstavbe takmer 160.000 m2, no stále je dopyt nájomcov po voľných priestoroch vyšší ako ponuka. Celková miera neobsadenosti vďaka vysokému dopytu z výrobného a logistického sektoru klesla v Bratislavskom regióne na 4,93 % a v ostatných regiónoch na 6,34 %.

• Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou v budúcnosti ovplyvní produkciu potravín, čo sa premietne do cien všetkých ostatných komodít. Konflikt ohrozuje globálne dodávky pšenice, pretože Rusko a Ukrajina patria k ich najväčším producentom na svete. To ďalej nepriamo ovplyvní už aj tak vysokú mieru inflácie v SR.

Späť