19november2018

108 AGENCY sa stala členom networkingovej siete IRELS

108 AGENCY a jej slovenská pobočka sa nedávno stali členmi networkingovej siete IRELS (International Real Estate Logistics Solutions). Táto sieť bola založená v roku 2017 firmou EOL, aby podporovala rozvoj medzinárodného partnerstva a výrazne prispela k rastu medzinárodných logistických projektov.

108 AGENCY se podarilo stať členom IRELS ako jedinej zo všetkých významných aktérov na trhu priemyselných nehnuteľností v Českej republike a na Slovensku. Ďalšími členmi sú medzinárodní logistickí hráči ako LOGIVEST z Nemecka a AXI IMMO z Poľska. Partnerstvo IRELS a 108 AGENCY prispeje k profesionálnym a individuálnym riešeniam na trhu priemyselných nehnuteľností a z dlhodobého hľadiska môže pomôcť dosiahnuť obchodné úspechy.

IRELS má v súčasnej dobe 18 pobočiek a viac ako 200 odborníkov na podporu svojich klientov vo všetkých logistických projektoch (či už ide o identifikáciu stavajúcich sa budov, o výstavbu na mieru alebo o vyhľadávanie pozemkov pre rozvoj a iné).

Prebiehajúce jednanie s radou ďalších zemí se dostali do pokročilej fázy a v krátkodobom horizonte sa očakáva ďalší rozvoj tejto siete s rôznymi profesionálmi z oblasti priemyselných nehnuteľností, ktorí zdieľajú rovnakú filozofiu a vyznávajú rovnaké hodnoty ako doterajší členovia. Rýchlo dosiahnuté úspechy spolu so spätnou väzbou od klientov sú teraz veľmi povzbudivé.

Jakub Holec, Managing Director 108 AGENCY: "Sme veľmi radi, že sme súčásťou takto rýchlo rastúcej a rozvíjajúcej sa sieti ako je IRELS. Dúfame, že naše partnerstvo bude úspešné a povedie k vzájomnej prosperite ".

IRELS tiež zverejnil svoju novú internetovú stránku na adrese www.irels.net

Späť