Správa nehuteľností

Spravá nemovitostí „Spravujeme projekty všetkých typov a veľkostí. Našou hlavnou špecializáciou je manažment priemyselných, logistických a komerčných parkov, kde ponúkame široké spektrum služieb."

Zástupca oddelenia správy nehnuteľností:
Dušan Boček >

Aktuálne v správe 35.000 m2 v 5 objektoch.

Vďaka našej sesterskej spoločnosti 108 Asset Management Czech Republic (108 AMCR) poskytujeme všetky služby v oblasti správy nehnuteľností a asset manažmentu. Dlhoročné skúsenosti v oblasti správy budov sme získali nielen na nových, ale aj na zavedených projektoch. Ponúkame komplexnú správu nehnuteľností s cieľom zabezpečiť našim partnerom maximálnu úsporu nákladov, efektivitu, bezpečie a komfort.

V oblasti správy nehnuteľností zabezpečujeme nasledujúce činnosti:

  • Zaistenie plnenia nájomných zmlúv
  • Riadenie vzťahov s nájomcami
  • Property management účtovníctva
  • Poradenstvo vlastníkom
  • Sprostredkovanie, výber a riadenie služieb
  • Plánovaná údržba
  • Bezpečnosť práce a ochrana zdravia
  • Kontrola pohľadávok
  • Reporty o správe dane z nehnuteľnosti
  • Energetický audit