Priemysel

„Našim klientom a partnerom vždy ponúkame služby na mieru podľa ich konkrétnych potrieb. Nájdenie ideálneho riešenia podľa vašich požiadaviek je to, čo nás na našej práci baví."

Tím priemyselného oddelenia:

Jakub Holec >
Branislav Jendek >
Ondřej Konopásek >
Martin Šumera >
Michal Barthell >
Peter Kolenčík >
Marek Sýkora >
Miroslava Šáchová >
Andrea Drozdová >
Miroslava Horníková >
Branislav Jendek >


K dnešnému dňu sme v oddelení priemyselných nehnuteľností realizovali transakcie o celkovej ploche 869.975 m2 pre 523 klientov.

Na segment priemyselných nehnuteľností sa špecializujeme od začiatku pôsobenia 108 AGENCY. Vysoký štandard nášho poradenstva vieme poskytnúť vďaka skúsenostiam z medzinárodných firiem v kombinácii so znalosťou lokálneho trhu. Posunuli sme tak našu znalosť v odbore priemyslených nehnuteľností na špičkovú úroveň, kde sa premietajú rozsiahle skúsenosti a vyjednávacie schopnosti nášho tímu.

Hľadáte priestory?

Zameriavame sa na logistické a priemyselné parky, výrobné a skladové areály a distribučné centrá. Dokážeme vám poradiť ako pri vyhľadávaní existujúcich priemyselných areálov, tak s výstavbou priestorov na mieru do nájmu alebo vlastníctva v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. Máme širokú databázu pozemkov k výstavbe nielen v priemyselných zónach. Či už pozemok vlastníte, alebo sa chystáte stavať, pomôžeme vám so zadaním tendru a výberom toho najvhodnejšieho dodávateľa.

Hľadáte nájomcu alebo investora?

Majiteľom nehnuteľností pomôžeme so stratégiou prenájmu alebo predaja na obchodnej, zmluvnej alebo marketingovej úrovni. Cielene vyhľadáme vhodných nájomcov alebo kupcov pre váš projekt a v prípade záujmu vás zastúpime pri všetkých jednaniach. V neposlednej rade sme schopní vám ponúknuť správu nehnuteľností vrátane všetkých doplnkových služieb.


Pri zastupovaní zaisťujeme nasledovné služby:

Zastupovanie nájomcov:

 • Vyhľadanie optimálnej lokality podľa vášho zadania
 • Vytvorenie konkurenčného prostredia
 • Vyjednanie podmienok k nájmu a poradenstvo pri uzatváraní nájomných zmlúv
 • Akvizícia a predaj pozemkov
 • Výstavba na mieru, zaistenie financovania
 • Akvizícia a predaj budov
 • Refinancovanie nehnuteľností / predaj a spätný prenájom
 • Prieskum trhu
 • Právne služby

Zastupovanie majiteľov:

 • Vyhľadávanie a zaistenie nájomcov do voľných priestorov
 • Vyjednanie podmienok nájmu
 • Akvizície pozemkov
 • Stratégia prenájmu
 • Investičný predaj a akvizície
 • Poradenstvo pri plánovaní developerských projektov
 • Prieskum trhu
 • Marketingová podpora
 • Odhady nehnuteľností
 • Právne služby

SKLADUJ.cz > SKLADUJ.sk >