Kancelárie

„Kladieme dôraz na pochopenie potrieb a možností našich klientov, ako aj pravidelný kontakt s našimi obchodnými partnermi. To nám umožňuje efektívne pracovať na jednotlivých prípadoch."

Tím kancelárskeho oddelenia:
Kateřina Kotnová >
Ondřej Straširybka >
Lenka Mátlová >

K dnešnému dňu sme v oddelení kancelárskych nehnuteľností realizovali transakcie s celkovou rozlohou 93.613 m2 pre 160 klientov.

Kancelárskymi nehnuteľnosťami sa zaoberáme od roku 2009 a počas tejto doby sme v tomto segmente získali bohaté skúsenosti. Sledujeme vývoj na trhu a prehlbujme svoje znalosti aby sme vždy poskytli komplexné služby, ktoré zodpovedajú najnovším požiadavkám a trendom v obore.

Zameriavame sa predovšetkým na administratívne centrá, kancelárske budovy a komerčné areály v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku.

Hľadáte komerčné priestory?

Môžeme vám ponúknuť ako existujúce, tak aj pripravované kancelárske a obchodné projekty jednotlivých developerov, u ktorých oceníte výhodu priestorov na mieru presne podľa vašich požiadaviek. Vytvoríme konkurenčné prostredie medzi prenajímateľom a pomôžeme vám vyjednať tie najlepšie podmienky.

Hľadáte nájomcu alebo investora?

Pomôžeme vám so stratégiou prenájmu alebo predaja na obchodnej, zmluvnej ako aj marketingovej úrovni. Cielene vyhľadávame vhodných nájomcov alebo kupcov pre daný projekt a v prípade záujmu vás zastúpime na všetkých jednaniach. V neposlednej rade sme vám schopný ponúknuť správu nehnuteľností vrátane všetkých doplnkových služieb.


Pri zastupovaní zaisťujeme nasledujúce služby:

Zastupovanie nájomcov:

 • Vyhľadanie optimálnej lokality podľa vášho zadania
 • Vytvorenie konkurenčného prostredia
 • Vyjednanie podmienok nájmu a poradenstvo pri uzatváraní nájomných zmlúv
 • Výstavba na mieru, zaistenie financovania
 • Akvizície a predaj budov
 • Refinancovanie nehnuteľnosti / predaj a spätný prenájom
 • Prieskum trhu

Zastupovanie majiteľov:

 • Vyhľadávanie a zaistenie nájomcov do vašich voľných priestorov
 • Vyjednanie podmienok nájmu
 • Investičné predaje a akvizície
 • Marketingová podpora
 • Prieskum trhu

NAJDIKANCELÁŘE.cz >

Ponuka administratívnych priestorov 2Q/2015 >