Investície

Investiční oddělení

„Zaisťujeme kompletný klientský servis a celkovú asistenciu pri identifikácii vhodných investičných príležitostí a získaní finančných zdrojov. Radi riešime zložité a špecifické projekty. Vždy s individuálnym a profesionálnym prístupom ku klientovi“

108 Investment Advisory:
Jan Hospodář >
Marek Votava >
K dnešnému dňu sme v investičnom oddelení realizovali transakcie o celkovom objeme približne 1.378.950 m2.


Radi vám sprostredkujeme vhodnú investičnú príležitosť a poskytneme konzultácie na všetkých stupňoch obchodu. Úzko sa špecializujeme na trh s nehnuteľnosťami v strednej Európe a to najmä v Českej republike a na Slovensku. Našim hlavným záujmom sú výnosové nehnuteľnosti, ale súčasne ponúkame aj možnosť zakúpenia vhodného pozemku s už pripravovaným developerským projektom.

Máte nehnuteľnosť určenú na predaj? Poradíme vám ako optimálne postupovať pri vlastnom predaji vrátane odhadu reálne dosiahnuteľnej predajnej ceny. Radi pre vás oslovíme našich klientov, ktorí disponujú voľným kapitálom vhodným pre alokáciu na trhu nehnuteľností.


Pri zastupovaní poskytujeme nasledovné služby:

Na základe definovaných investičných kritérií vám sprostredkujeme obchody v nasledujúcich oblastiach:

 • Maloobchodné jednotky do cca 2 500m2 predajnej plochy
 • Retail parky
 • Obchodné centrá
 • Činžovné domy
 • Kancelárske budovy a administratívne centrá
 • Skladové areály a výrobné haly
 • Logistické parky
 • Pozemky
 • Plánované developerské projekty – rezidenčné, kancelárske aj skladové

Ďalej ponúkame doplnkové služby spojené s realizáciou vlastných obchodov a ochranou aktív investorov prostredníctvom špecializovaných externých partnerov a to:

 • Financovanie a následné refinancovanie realizovaných investičných zámerov
 • Právne služby špecializované na transakcie nehnuteľností
 • Oceňovanie nehnuteľností a znalecké posudky
 • Správa nehnuteľností nadobudnutých aktív
 • Bezplatná konzultácia konkrétnych transakcií