Prehľad transakcií

Prenajali sme už 869.975 m2 priemyselných plôch a 93.613 m2 kancelárskych a obchodných priestorov.

Podrobné informácie o realizovaných transakciách k dispozícii na vyžiadanie.