108 AGENCY Slovensko má za sebou úspešný rok

108 AGENCY Slovensko má za sebou úspešný rok

108 AGENCY Slovensko má za sebou úspešný rok

Na Slovensku bola v roku 2017 prekonaná hranica 2 miliónov metrov štvorcových priemyselných a logistických priestorov na Slovensku. V prvých troch štvrťrokoch roku 2017 sa rozšírila ponuka približne o 440.000 metrov štvorcových a na konci tretieho štvrťroka sa nachádzalo v rôznych fázach výstavby celkovo 147.000 metrov štvorcových. Ročný objem dopytu presiahol 360.000 metrov štvorcových. Priemerná miera neobsadenosti je stále pod hranicou 4 percent na úrovni 3,6%. Industriálny tím 108 AGENCY Slovensko zaistil v minulom roku prenájom viac ako 33.000 metrov štvorcových a získal ocenenie „Rising Star“ na CIJ Awards.

Trh sa v súčasnosti stretáva s nedostatkom pracovnej sily, a to najmä na západnom Slovensku, kde sa nachádzajú všetky existujúce automobilové závody, vrátane posledného výrobného závodu Jaguar Land Rover, ktorý je zatiaľ vo výstavbe.

Na konci tretieho štvrťroka bola na Slovensku prekonaná hranica 2 miliónov metrov štvorcových industriálnych plôch. Výstavbu podnecuje sústavný dopyt potenciálnych nájomcov (nový dopyt, expanzie), ktorý dlhodobo a sústavne prevyšuje existujúcu ponuku. Celoštátna priemerná miera neobsadenosti je pod úrovňou štyroch percent. Niektoré lokality (stredné Slovensko) sú plne obsadené a v dôsledku toho sledujeme tlak na nárast cien nájmov,“ hovorí Miroslava Šáchová, managing director 108 AGENCY Slovensko.

Developeri reagujú na neutíchajúci dopyt výstavbou nových areálov a neutíchajúcou expanziou existujúcich areálov. Na konci tretieho štvrťroka bolo vo výstavbe takmer 170.000 metrov štvorcových nových skladových priestorov, pričom v minulom roku opäť ožila aj špekulatívna výstavba. Stavebná aktivita pretrváva najmä na západnom Slovensku. Za stálym rozvojom tohto regiónu je predovšetkým dobrá infraštruktúra, rozvoj výroby v automobilovom segmente a vývoj na trhu e-commerce.

Priemerná miera neobsadenosti klesla sa vrátila pod hranicu štyroch percent, na úroveň 3,6 percenta, čo potvrdzuje jednoznačný presah dopytu nad ponukou. Dopyt je regrutovaný z troch hlavných oblastí: logistiky, výrobných firiem a maloobchodu so stále rastúceho e-commerce. Nájomcovia industriálnych nehnuteľností dnes zápasia najmä s nedostatkom pracovnej sily. Tiež vďaka tomu firmy stále viac zavádzajú aspoň čiastočnú automatizáciu výrobných/skladových priestorov.

Nájomné skladových priestorov A triedy sa v Bratislave pohybuje na úrovni 3,50€ - 5,50€/m2/mesiac. Na zvyšnom Slovensku sa priemer pohybuje na úrovni 3,30€ - 3,90€/m2/mesiac, s výnimkou stredného Slovenska, kde nájmy rastú až na úroveň až takmer na 5€/m2/mesiac.

Výhľad na rok 2018 približuje Branislav Jendek, managing partner

108 AGENCY Slovensko: „Rast ekonomiky a záujem investorov lokálne industriálne nehnuteľnosti sú aspekty, ktorú nahrávajú rozvoju trhu, či už z hľadiska veľkosti, alebo kvality. Evidujeme dopyty silných zahraničných firiem, ktoré sa o Slovensko intenzívne zaujímajú a radi by tu realizovali svoje zámery v projektoch s rozlohou 20.000 metrov štvorcových a viac,“ uzatvára.

(16.1.2018)

< späť